Σίσηρος και Υγεία

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Ο σίδηρος των τροφών απορροφάται με την δισθενή μορφή του ( Fe ++ ) στο λεπτό έντερο.

Ο ρυθμός απορρόφησής του είναι εντονότερος στα κεντρικότερα τμήματα του εντερικού αυλού (δωδεκαδάκτυλο) και εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

1. Από την περιεκτικότητά του στις διάφορες τροφές.

2. Από την απορροφησιμότητά του(βιοδιαθεσιμότητα).

3. Από τον ρυθμό ερυθροποίησης.

Όσο περισσότερο σίδηρο περιέχουν οι τροφές, όσο πιο ευδιάλυτη είναι η μορφή του, όσο πιο περιορισμένα είναι τα αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό και όσο εντονότερος είναι ο ρυθμός ερυθροποίησης, τόσο περισσότερο αυξάνεται η απορρόφηση του στο λεπτό έντερο.

ο προσλαμβανόμενος σίδηρος προέρχεται τόσο από ζωικές τροφές, οι οποίες περιέχουν αίμη, όσο και από τροφές φυτικής προέλευσης που δεν περιέχουν αίμη.

Ο δισθενής σίδηρος της αίμης απορροφάται εύκολα, ενώ αντίθετα ο τρισθενής σίδηρος των φυτικών τροφών απορροφάται πολύ δυσκολότερα.

Οι ζωικές τροφές προάγουν την απορροφησιμότητα του ανόργανου σιδήρου των φυτικών τροφών, επειδή κατά την πέψη τους υπερεκκρίνεται υδροχλωρικό οξύ, το οποίο ανάγει τον τρισθενή σίδηρο των φυτικών τροφών σε δισθενή και επομένως ευαπαρρόφητο.

Ορισμένες επίσης ουσίες της τροφής, όπως λ. χ. το ασβέστιο, το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), το γαλακτικό, πυροσταφυλικό και κιτρικό οξύ, αυξάνουν την απορρόφηση του ανόργανου σιδήρου σχηματίζοντας ευδιάλυτα συμπλέγματα.

Συνήθως όταν προσλαμβάνεται μικτή τροφή, που περιέχει ζωικές και φυτικές ουσίες, το ποσοστό του σιδήρου που απορροφάται στο λεπτό έντερο είναι της τάξης του 8-10%.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η μεταφορά σιδήρου από τα κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου προς το αίμα και η διακίνησή του τόσο στο πλάσμα όσο και στο υγρό των ιστών, γίνεται ύστερα από δέσμευσή του σε ειδική πρωτεΐνη, την τρανσφερίνη.

Η συγκέντρωση της τρανσφερίνης αυξάνεται στο πλάσμα, όταν υπάρχει έλλειψη σιδήρου στον οργανισμό, καθώς και κατά την εγκυμοσύνη, ενώ αντίθετα μειώνεται σε καταστάσεις υπερφόρτωσης του οργανισμού με σίδηρο, καθώς και σε οξείες ή χρόνιες φλεγμονές.

Η κανονική συγκέντρωση σιδήρου στο πλάσμα είναι μεγαλύτερη στους άντρες και μικρότερη στις γυναίκες και η στάθμη του σιδήρου είναι σχετικά μεγαλύτερη το πρωί και ελαττώνεται κατά 30-50% το βράδυ.

Κατά μέσον όρο η συγκέντρωση του σιδήρου στον ορό κυμαίνεται γύρω στα 100mg/dl.

Η κυκλοφορούσα τρανσφερίνη μπορεί να δεσμεύσει τριπλάσια ποσότητα σιδήρου, γύρω στα 300mg/dl.

Ο κορεσμός των εστιών δέσμευσης σιδήρου της συνολικής ποσότητας τρανσεφερίνης του πλάσματος αποτελεί δείκτη της ολικής δεσμευτικής ικανότητας σιδήρου (Total Iron Binding Capacity, TIBC)

Η τρανσφερίνη εφοδιάζει με σίδηρο το μυελό των οστών για τις ανάγκες της ερυθροποίησης και επίσης ιστούς που περιέχουν σιδηρούχους ενώσεις, όπως μυοσφαιρίνη, σιδηρούχα ένζυμα κ.λ.π.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Ο σίδηρος αποθεματοποιείται με την μορφή δύο ουσιών, της φερριτίνης και της αιμοσιδηρίνης, οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε κύτταρα του ήπατος, του σπληνός και του μυελού των οστών. Τα αποθέματα αυτά αποτελούν σιδηρούχες εφεδρείες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, όταν ο οργανισμός χρειάζεται σίδηρο.

Η φερριτίνη είναι μια μεγαλομοριακή ουσία. Αποτελείται από ένα σφαιρικό πρωτεϊνικό περίβλημα, που ονομάζεται αποφερριτίνη, μέσα στο οποίο εγκλείεται ένας σιδηρούχος πυρήνας, που περιέχει μέχρι 4500 άτομα σιδήρου.

Η αιμοσιδηρίνη θεωρείται μια μορφή αποδόμησης του μορίου της φερριτίνης.

Παρά το γεγονός ότι η φεριττίνη είναι μια ενδοκυτταρική ουσία, εντούτοις μικρές ποσότητες της ουσίας αυτής κυκλοφορούν στο αίμα. Η κυκλοφορούσα φερριτίνη διαφέρει κάπως δομικά από την ενδοκυτταρική ή αποταμιευτική φερρτίνη.

Η λειτουργική σημασία της κυκλοφορούσης φερριτίνης είναι άγνωστη, η συγκέντρωσή της όμως στον ορό του αίματος θεωρείται αξιόλογος δείκτης των αποθεμάτων σιδήρου στον οργανισμό, παρά τις σχετικές επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από ορισμένους ερευνητές.

Για παράδειγμα, οι Magnusson et al (1984) διατύπωσαν την άποψη τους, ότι η μειωμένη συγκέντρωση της κυκλοφορούσης φερρτίνης στον ορό των αθλητών, μπορεί να μην αντιπροσωπεύει κατ’ ανάγκην πραγματική ελάττωση των αποθεμάτων σιδήρου του οργανισμού τους.

Οι Magnusson et al (1984) στήριξαν την επιχειρηματολογία τους σε αιματολογικά ευρύματα μιας ευάριθμης ομάδας δρομέων μεγάλων αποστάσεων.

Οι τελευταίοι είχαν μειωμένη συγκέντρωση φερριτίνης στο πλάσμα (κάτω από 25mg/L) χωρίς ενδείξεις διαταραχής της ερυθροποιητικής λειτουργίας του μυελού των οστών ή άλλων σημείων σιδηροπενικής κατάστασης.

Η σύγκριση των αιματολογικών παραμέτρων της ομάδας αυτής των αθλητών και μιας άλλης ομάδας δρομέων αποστάσεων, που είχαν μέση συγκέντρωση φερριτίνης ορού πάνω από 100mg/L, δεν απέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές της συγκέντρωσης σιδήρου και αιμοσφαιρίνης του αίματος, του μέσου όγκου των ερυθροκυττάρων και της τιμής του αιματοκρίτη.

Advertisement

Σίδηρος και Υγεία

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Καθημερινά μια ποσότητα γύρω στο 1mg σιδήρου χάνεται από τον οργανισμό των ενήλικων ανδρών, που δεν ασκούνται.

Η ποσότητα αυτή στην περίπτωση των γυναικών που διανύουν την ηλικία της εμμηνορυσιακής δραστηριότητάς τους, κυμαίνεται γύρω στο 1.5mg.

Το ημερήσιο έλλειμμα σιδήρου χάνεται από το έντερο. τα ούρα, το δέρμα και τον ιδρώτα.

Η ποσότητα του σιδήρου, που χάνουν στην περίοδό τους οι γυναίκες, ποικίλοι από άτομο σε άτομο, ανάλογα με την ποσότητα του αποβαλλόμενου αίματος και με την συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης στο αίμα τους.

Όσο βραχύτερος είναι ο κύκλος σε κάθε περίοδο και όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης του αίματος, τόσο περισσότερος σίδηρος χάνεται από τον οργανισμό και αντίστροφα.

Υπολογίστηκε ότι οι γυναίκες που έχουν κύκλο διάρκειας 30 ημερών, κανονική συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης και αποβάλλουν με την περίοδό τους περίπου 30ml αίματος, χάνουν 13.5mg σιδήρου.

Πολλές όμως γυναίκες χάνουν σε κάθε περίοδό τους περισσότερο αίμα, της τάξης των 40-50ml που ισοδυναμεί με απώλεια σιδήρου 18-27mg.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ  

Τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται πρόσθετες ποσότητες σιδήρου, που είναι απαραίτητες για τις αυξημένες ανάγκες της ερυθροποίησης.

Οι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί των παιδιών και των εφήβων, εκτός από την ποσότητα του σιδήρου που χρειάζονται για την αναπλήρωση των καθημερινών φυσιολογικών απωλειών σιδήρου, έχουν ανάγκη από μιας επί πλέον ποσότητας για την κάλυψη των προοδευτικά αυξανόμενων απαιτήσεων της ερυθροποίησης.

Από μελέτες που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια εφηβικής ηλικίας χρειάζονται περισσότερο σίδηρο απ’ ότι τα συνομήλικα κορίτσια, παρόλο ότι τα τελευταία χάνουν κάθε μήνα μια ποσότητα αίματος με την περίοδό τους.

Μετά την ήβη η αυξανόμενη στάθμη της τεστοστερόνης των αγοριών διεγείρει την έκκριση ερυθρογεννίνης, η οποία υποχρεώνει τον μυελό των οστών να δραστηριοποιηθεί

Από άλλες επίσης μελέτες που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια της περιόδου ταχείας σωματικής ανάπτυξης μετά την ήβη, η αύξηση του όγκου του αίματος των αγοριών ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση του όγκου του αίματος συνομήλικων κοριτσιών.

Κατά τον Herbert οι ανάγκες σιδήρου των αναπτυσσόμενων εφήβων είναι περίπου μιάμιση φορά μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ανάγκες των ενήλικων ατόμων.

Το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, όταν αξιολογείται το ισοζύγιο σιδήρου στον οργανισμό των αθλουμένων νεαρών ατόμων.

Strength & Cycling Training Camp in Patras

“Ένα όνειρο μπορεί να γίνει κατάκτηση επιτυχίας, όταν σχεδιαστεί ένα πλάνο.

Ήρθε η ώρα να μετατρέψετε τα όνειρα σας σε επιτυχίες.”

Ελάτε να προπονηθούμε όλοι μαζί…

  • Κατά πόσο η προπόνηση με βάρη, βοηθάει στην επίδοση τον ποδηλάτη αντοχής;
  • Υπάρχει συσχετισμός της Μέγιστης Δύναμης, με την αύξηση της απόδοσης ισχύος στους ποδηλάτες αντοχής;
  • Υπάρχει όφελος από τις πλειομετρικές ασκήσεις; και σε τι βαθμό μπορούν να συνεργάζονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δύναμης με αντιστάσεις;
  • Υπάρχουν συγκεκριμένες Pliometrics & Core exercises για την ποδηλασία;
  • Πώς και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η μεταφορά Δύναμης που αποκτιέται με τα βάρη, πάνω στην ποδηλατική κίνηση;
  • Αυτά και άλλα πολλά μπορώ να σας απαντήσω μέσα από το Training Camp που θα διοργανωθεί στις 3-4/11/2011 στην Πάτρα.
  • Θα περιλαμβάνει προπόνηση γυμναστηρίου και ποδηλασίας παρουσιάζοντας τη σωστή μεθοδολογία για την τέλεια ανάπτυξη της βασικής δύναμης και αντοχής στο σώμα του αθλητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2-4/ 11 /2011 :

Άφιξη στο ξενοδοχείο.

21.30. Ενημέρωση για το πρόγραμμα του διημέρου.

3-4/ 11 /2011:

10.00. Προπόνηση γυμναστηρίου & προπόνηση ποδηλασίας αντοχής σε ευθεία διαδρομή με ασκήσεις ειδικής δύναμης.

4-4/ 11 /2011:

10.00. Προπόνηση ποδηλασίας αντοχής σε ανηφορικές διαδρομές με ασκήσεις βασικής και ειδικής δύναμης.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Για την διαμονή διαλέχτηκε η καλύτερη παρακάτω προσφορά που αφορά διανυκτέρευση με πρωινό και για όσους  επιθυμούν και με ημιδιατροφή.

POSEIDON HOTEL

25002 KAMINIA OF PATRAS, GREECE

TEL. +30 2610 671602      ,2610.241 313 – FAX  +30 2610 671646, 2610 241315

WEB: HTTP://WWW.POSEIDON-HOTELS.GR

E-MAILS: info@poseidon-hotels.gr

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:

Μονόκλινο ΒΒ (με πρωινό):     40,00

   »     ΗΒ (με ημιδιατροφή):51,00

Δίκλινο     ΒΒ (με πρωινό):     50,00

     »        ΗΒ (με ημιδιατροφή:  72,00

Τρίκλινο   ΒΒ (με πρωινό):      60,00

  »    ΗΒ (με ημιδιατροφή:   93,00

Το μενού διαμορφώνεται ανάλογα κατόπιν συνεννόησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο             2610-671602       και στο νούμερο φαξ 2610-671646 ή μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο internet στο site www.poseidon-hotels.gr

Με εκτίμηση

Για το Τμήμα Κρατήσεων

Βακαλοπούλου Σίσσυ

Η πρόσκληση αφορά σε όλους τους ποδηλάτες που βρίσκονται σε ένα μεσαίο επίπεδο φυσικής κατάστασης και πάνω, οι οποίοι αγαπούν, σέβονται και υπολογίζουν την προσπάθεια που κάνουν.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Post ή στο προσωπικό μου email και για οποιαδήποτε λεπτομέρεια, απορία ή διευκρίνηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε  μαζί μου στο 6944848138.

Loukas Katapodis

Head Coach L.K Pro-Training Systems:

Cycling-Running-Triathlon


Σίδηρος και Υγεία


Ο ρόλος του σιδήρου είναι θεμελιακός για την ίδια την ζωή αλλά και για την λειτουργία του οργανισμού.

Είναι το κυρίαρχο στοιχείο για την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της ουσίας που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και είναι ο βασικός μεταφορέας του οξυγόνου από τους πνεύμονες στα κύτταρα του οργανισμού.

Η ποσότητα του σιδήρου που αφομοιώνεται, αποβάλλεται ή μεταβολίζεται καθημερινά από τον οργανισμό αναπληρώνεται μέσω της τροφής.

Απορροφάται από το πεπτικό σύστημα και αποθηκεύεται στις ειδικές “σιδηραποθήκες” του οργανισμού, από τις οποίες η μεγαλύτερη είναι τα οστά.

Από εκεί παραλαμβάνεται, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού, για να χρησιμοποιηθεί  στον μυελό των οστών για την παραγωγή αίματος.

Ο καθένας από εμάς που έχει κανονική διατροφή λαμβάνει καθημερινά 10-30mg σιδήρου. Από την ποσότητα αυτή απορροφάται και αποθηκεύεται στον οργανισμό μόνο 1-2mg. Όμως,  η απορρόφηση του σιδήρου αυξάνεται σημαντικά, όταν παρουσιάζεται έλλειψη στον οργανισμό “σιδηροπενία“ ή όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες ( κύηση, έμμηνος ρύση, ανάπτυξη κ.λ.π. ).

Η έλλειψη σιδήρου προκαλεί πτώση του αιματοκρίτη και των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τη σιδηροπενική αναιμία. Τα συμπτώματα που πρέπει να μας κινητοποιήσουν είναι πολλά:

Αδυναμία και εύκολη κόπωση, αίσθημα ταχυκαρδίας, τάση για λιποθυμία, ίλιγγος και βουητά, πονοκέφαλος και ζαλάδες, τριχόπτωση νύχια λεπτά και εύθραυστα, ραγάδες στις γωνίες του στόματος, γλώσσα λεία και κόκκινη κ.α.

Από την στιγμή που θα διαγνωστεί και θα προσδιοριστεί η αιτία, η θεραπεία της είναι σχετικά εύκολη, με την χορήγηση σιδήρου σε πόσιμη ή σε ενέσιμη μορφή. Η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται για 6-12 μήνες μετά την διόρθωσή της, ώστε να γεμίσουν οι αποθήκες του οργανισμού.

Η τακτική παρακολούθηση των επιπέδων του σιδήρου, είναι θέμα ιδιαίτερης βαρύτητας, ώστε αν υπάρχει πρόβλημα, να αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Σε αυτές τις περιπτώσεις και ανάλογα με τα ευρήματα του θεράπων γιατρού, τροποποιεί την διατροφή, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαθέσιμη ποσότητα σιδήρου για απορρόφηση, ανάλογα με τις ανάγκες και την ανάπτυξη του οργανισμού.

Επειδή όμως υπάρχουν και πολλές βιταμίνες που συμμετέχουν στην απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό, η έλλειψη τους μπορεί να προκαλέσει αναιμία, παρ’ ότι η διατροφή είναι πλούσια σε σίδηρο.

Γι’ αυτό οι εξετάσεις θα πρέπει να είναι λεπτομερείς και η αντιμετώπιση, του οποιοδήποτε προβλήματος, πρέπει να γίνεται πάντα με την καθοδήγηση του γιατρού.

Τροφές πλούσιες σε σίδηρο.

Συκώτι: 17.9mgr
Φιστίκια: 7.3mgr
Βοδινό: 3.9mgr
Σαρδέλες σε λάδι: 3.5mgr
Σπανάκι: 2.2mgr
Σκόνη κακάο:2.1mgr
Φακές: 2.1mgr
Ρεβίθια: 1.1mgr
Κοτόπουλο: 1.3mgr
Πορτοκάλια:0.4mgr